Regler og retningslinjer for firmagaver

At give firmagaver kan være en effektiv måde at styrke relationerne til kunder, partnere og medarbejdere på. Dog er det vigtigt at være opmærksom på de gældende regler og retningslinjer, der regulerer firmagaver, for at undgå ubehagelige overraskelser i form af skatter eller juridiske konsekvenser. 

Dette blogindlæg vil gennemgå de vigtigste aspekter af reglerne for firmagaver i Danmark. Hertil, hvordan virksomheder kan navigere dem korrekt.

Skattemæssige overvejelser

Når en virksomhed giver gaver, skal den tage højde for de skattemæssige konsekvenser for både virksomheden selv og modtageren af gaven. Ifølge dansk skattelovgivning er der forskellige regler for gaver til medarbejdere og forretningsforbindelser.

Gaver til medarbejdere

Medarbejdere kan modtage gaver fra deres arbejdsgiver skattefrit, så længe værdien af gaven ikke overstiger et bestemt beløb årligt. For 2023 er dette beløb sat til 1.200 kr. pr. medarbejder. Hvis gaven overstiger denne værdi, bliver hele beløbet skattepligtigt. 

Derudover kan en arbejdsgiver give en julegave op til en værdi af 900 kr. uden at det udløser skat for medarbejderen.

Gaver til forretningsforbindelser

Når det kommer til gaver til forretningsforbindelser, skal virksomheder være opmærksomme på, at udgifterne til gaver kun kan fradrages, hvis de kan dokumentere, at gaverne har en forretningsmæssig karakter. 

Gaver af mindre værdi, som fx reklameartikler, kan fradrages, mens større gaver ofte kræver en nærmere begrundelse.

Hvad tæller som en gave?

Det er vigtigt at forstå, hvad der præcist tæller som en gave i skattemæssig forstand. Ifølge SKAT omfatter gaver alt fra fysiske genstande som vin, chokolade og gavekurve til oplevelser som billetter til kulturelle arrangementer. 

Endvidere kan gavekort også betragtes som gaver, medmindre de er meget specifikke og kun kan bruges til bestemte formål eller i bestemte butikker.

Dokumentation og regnskab

For at undgå problemer med skattemyndighederne er det afgørende at have styr på dokumentationen for alle firmagaver. Dette indebærer at føre en detaljeret optegnelse over, hvem der har modtaget gaver, værdien af disse gaver, og i hvilken sammenhæng de er givet. Kvitteringer og eventuelle skriftlige begrundelser bør opbevares sammen med virksomhedens regnskaber.

Etiske og juridiske overvejelser

Udover de skattemæssige aspekter er der også etiske og juridiske overvejelser, som virksomheder skal tage højde for, når de giver gaver. Det er vigtigt at sikre, at gaver ikke opfattes som bestikkelse eller unødig påvirkning. 

Mange virksomheder har interne retningslinjer for, hvilke typer gaver medarbejdere må modtage og i hvilke situationer.

Desuden har nogle brancher og sektorer specifikke regler for gaver, især når det kommer til offentligt ansatte eller internationale forretningsforbindelser. Her kan det være nødvendigt at konsultere juridiske eksperter eller branchens etiske kodekser for at sikre, at man handler korrekt.

Tips til at give firmagaver

Når man giver firmagaver, kan det være en god idé at følge nogle generelle tips for at sikre, at gaven modtages positivt og opfattes korrekt:

  1. Personalisering: En personlig gave viser omtanke og kan have større betydning end en generisk gave.
  2. Anledning: Vælg gaver, der passer til anledningen, som fx jubilæer, fødselsdage eller højtider.
  3. Kvalitet frem for kvantitet: En mindre, men kvalitetsrig gave kan have større værdi end en dyrere, men mindre gennemtænkt gave.
  4. Respekt for modtagerens kultur: Vær opmærksom på kulturelle forskelle og modtagerens personlige præferencer.

Regler, retningslinjer og god praksis

At navigere reglerne for firmagaver kan være komplekst, men med den rette viden og dokumentation kan virksomheder give gaver på en måde, der både er lovlig og etisk forsvarlig. Ved at følge ovenstående retningslinjer kan virksomhederne sikre, at deres gaver styrker relationerne og bidrager positivt til forretningssamarbejdet.

Registreringsnummer 37407739